Притча за двете жаби
Една жаба подскачала по дъното на дълбока бразда, оставена от камион. Другата я видяла и се провикнала:
- Хей! Какво правиш там, долу? Тук, горе, е много по-хубаво! Има и повече храна. Другата жаба погледнала нагоре и казала:
- Не мога да изляза.
- Нека ти помогна – казала втората жаба.
- Не, остави ме, добре съм. Тук, долу, също има храна.
- Добре – казала втората жаба. - Но тук има много повече пространство, което да изучаваш, да изследваш и да скачаш на воля, и да правиш всички, други жабешки неща.
- Тук, долу, има достатъчно пространство.
- А какво ще кажеш за срещата с други жаби?
- Те понякога идват тук, ако не мога да крещя на моите приятели там, горе.
Втората жаба въздъхнала по жабешки и изчезнала. На следващият ден тя с учудване видяла, че първата жаба скача редом с нея.
- Хей изкрещяла тя. – Мислех, че ще останеш долу в браздата. Какво се е случило?
- Дойде един камион!
...Ако сте се срещнали днес с тази притча, не чайкайте срещата с поредния камион на пътя си, за да излезете от матрицата, от рамката, в която се самограничавате. Потърсете пътя нагоре, чрез осъзнатото тръгване - по-добрият път към опознаване на света. Позволи си избора сам да се качиш на високоскоростната магистрала на живота, което ще те заведе до истинското удолствие от живеенето....
Хубав и осъзнат път!
Стела
Message