Да пусна клона
Веднъж един човек, разхождайки се до една пропаст, паднал. Падайки, той успял да се хване за клона на малко дърво, растящо в процеп на скалата. Висейки на клона, поклащан от студения вятър, човекът осъзнал цялата безнадеждност на своето положение: на дъното - речни камъни с мъхове, а възможност за покатерване нагоре просто нямало. Ръцете му, хванати за клона, започнали да отмаляват.
- Е, - помислил си той – един Бог може да ме спаси сега. Аз никога не съм вярвал в Бога, но, може пък да съм грешил. Какво губя? Затова той извикал:
- Боже, ако Те има, спаси ме и аз ще повярвам в Теб!
Отговор нямало. Той отново извикал:
- Моля Те, Боже! Аз никога не съм вярвал в Теб, но ако сега ме спасиш, веднага ще повярвам!
Изведнъж от облаците се разнесъл Велик Глас:
- О, не, ти няма да повярваш!
Човекът от изненада едва не изпуснал клона.
- Моля Те, Боже! Ти грешиш! Аз наистина мисля така. Ще повярвам!
- О, не, няма да повярваш! Всички казват така.
Човекът продължил да се моли и да убеждава.
Накрая Бог казал:
- Е, добре. Ще те спася... Пусни клона!
- Да пусна клона? – възкликнал човекът, - да не ме смяташ за луд?

източник: http://www.pravmladeji.org
...Във всеки човек има женско и мъжко начало. Мъжкото е свързано с това да проявяваме воля, да сме борбени и решителни, да държим контрол над предизвикателствата в живота, да сме инициативни и рационални. За разлика от мъжкото, женското начало е свързано с мекотата, интуитивността и гъвкавостта - качества, които също ни помагат да минем през живота, по най-добрия за нас начин. Женското начало е свързано с умението да пускаме контрола, да се смиряваме и да се доверяваме на онова, което не можем да направляваме. Да пуснем клона, е символ на това да се доверим, да повярваме, когато не можем да променим нещата чрез волята си. Да оставим нещата в ръцете на Бог, на живота, на Вселена, на мъдростта, на онова, което е по-голямо от нас.
Само когато обединим мъжкото и женското в себе си можем да бъдем цялости и завършени, и да намерим баланса на здравето. Ако днес тази притча е дошла при теб, дай си отговор на върпоса: можеш ли да се доверяваш, преди да си получил гаранции за успешния край?...

Стела
Message