Галерия

тренинг по Психотелесна терапия с водещ Мартин Тиден
тренинг в Кранево
тренинг "Жената в мен"
презентация "Детски страхове"
презентация "Детски страхове"
Психотерапевтично студио "Via"
Психотерапевтично студио "Via"
Психотерапевтично студио "Via"
Message