психотерапия и психологически консултации

Психотерапията е процес на целенасочена работа, която ни помага да осъзнаем истинските си потребности. Да научим и овладеем адекватни поведения по отношение на задоволяване на истинските ни потребности, а не да ги заместваме с метаудоволстия, които понякога ни разрушават. Да осъзнаем какво ни пречи, на базата на една коректна проверка на собствената реалност и разбира се, реалността на другия. Психотерапията ни дава възможност да насочим фара на съзнанието си дълбоко към ползите, които могат да бъдат извлечени дори от една негативна ситуация и да намерим ресурс в себе си да я променим. Човекът готов да търси и да променя себе си, да експериментира смело нови поведения, е този, който е готов да расте. За да постигнем трансформация е необходимо да опитваме, независимо дали успяваме, или не успяваме. Не спираме да опитваме, защото няма кой друг да го направи вместо нас. 

Психотерапевтичната работа не трябва задължително да се свързва с появата на симптом, който да бъде терапевтиран. Към нея може да се обърне и човек, който има стремеж да расте, да се развива, да постигне дълбинно себепознание или иска да инвестира в качеството си на живот. Това е процес на доброволно развитие, за този който е осъзнал нуждата си от това. 

И най-вече терапията е за онзи, който търси развитие, себепознание и самоуважение, за да постигне истинско удовлетворение, щастие и чувство за смисъл в живота си.

Терапевтичните сесии, които се провеждат в студиото в гр. Хасково, протичат в атмосфера на доверие, конфиденциалност и лична отговорност. Територията на студиото е защитено пространство, в което без страх от осъждане или вина, могат да бъдат споделени всички, емоции чувства.        

 

Всяка сесия е с продължителност 1 час и се уговаря в удобно и за двете страни време. За да си запишете час, моля, обадете си на тел. 0878 29 53 60.

 

Message