Индивидуални онлайн консултации

 

Индивидуално онлайн консултиране
 

Онлайн консултациите дават възможност, чрез интернет, да се осъществят виртуални сесии от всяка точка на страната и чужбина. Ако живеете на място различно от Хасково, може да уговорите онлайн консултация. Техническите изисквания за провеждането на тази услуга са минимални: интернет, компютър, безплатна програма facebook messenger и видео връзка. Онлайн терапията има свои предимства и недостатъци. Предимства са, че спестява време и пари, не е необходимо да се напуска дома или офиса, че са оперативни, човек може бързо да се свърже с терапевта, което е важно за кризисни ситуации. Недостатъци са: липсата на личен контакт между клиента и терапевта ,както и това, че за определени проблеми те не са толкова ефективни.

Продължителността на онлайн сесия е 1 час и е необходимо да бъде предварително уговорена на тел.  0878 29 53 60, или чрез лично съобщение на фейсбук страница ми  https://www.facebook.com/stelasemerdjieva.   Обикновено, отговарям в рамките на същия ден.

 

Отговорност на всеки клиент е да намери терапевта, с който може да изгради връзка на доверие и откровеност. А дали срещу теб стои човекът, на когото можеш да се довериш? Това е въпросът, на който усещането носи отговора, още при първите срещи.

Психотерапията може да помогне при проблеми от емоционален, поведенчески и екзистенциален характер. Психотерапевтичният процес изисква работа със себе си и стремеж към самоопознаване. Нужно е преработване на индивидуалните лимити, които произтичат от травмите, неверните ни вярвания или погрешно заучени модели на поведение в миналото. Терапията осветлява и защитните механизми, които ни пречат да развием потенциала си.

Целта на индивидуалната терапията е да се достигне възможността човек сам да планира подходящото поведение, за да постигне реални цели и да развие умения за социално общуване. Това става на фона една коректна проверка на неговата реалността и тази на другите. Терапията развива и способността ни да поемем лична отговорност за направените избори.

Чрез индивидуалната психотерапия постигаме личностно развитие и себепознание, общо усещане за благополучие душевно и физическо здраве.

 

Message