Групова терапия

Груповата терапия може да бъде използвана и като основен терапевтичен метод, и като допълнение към индивидуалната терапия.

Темите на психотерапевтичните групи могат да бъдат различни, в зависимост от интересите и потребностите на участниците, но правилата за работа са еднакви.

Основните правила за работа в психотерапевтична друга са:

  • запазване на тайна (конфиденциалност) - това е място за себеразкриване и научаване в защитена среда;

  • споделяне на преживяванията - чрез даване на обратни връзки;

  • прозрачност и съответност – да казваме това, което мислим и чувстваме,

  • недопускане на оценки - никой не оценява другия, споделят се личните усещания тук и сега, без притеснение от оценящо отношение, без фалшиви морални норми и правила за добро и лошо;

  • отговорност - към собствените преживяванията и преживяванията на останалите участници в групата.

 

Груповата психотерапия е форма, в която всички участници си взаимодействат с терапевта и помежду си. Участието в терапевтична група дава възможност човек да изпробва нови поведения. Това става като провери своята реалност и тази на другите, като се срещне със собствените си лимити и се експериментират ситуации, които в реалния живот са избягвани и плашещи. Групата дава възможност за израстване и развитие в една защитена среда.

 

 

Message